3 نتیجه - نمایش 1 - 3  
 
 
رتبه
نقدنویس
1
علی مفیدی
تعداد نقدهای نوشته شده: 62 - همه نقدهای من
درصد آرای مفید: 0% (0 رأی‌ها)
2
admin
admin
تعداد نقدهای نوشته شده: 21 - همه نقدهای من
درصد آرای مفید: 0% (0 رأی‌ها)
3
pari
تعداد نقدهای نوشته شده: 12 - همه نقدهای من
درصد آرای مفید: 0% (0 رأی‌ها)
3 نتیجه - نمایش 1 - 3