man

 

منوی کاربر

 پس از ورود به سایت در بخش منوهای بالای سایت، منویی با عنوان منوی کاربر ایجاد می شود. در این منو شما می توانید با انتخاب هر یک از گزینه های افزودن عنوان جدید، عنوان های من، علایق من، نقدهای من و رسانه های من هم عنوان جدید به سایت اضافه کنید و هم عناوینی که قبلا ایجاد کرده اید، عنوانی هایی که به بخش علایق اضافه کرده اید، نقدهایی که نوشته اید و عکس هایی که بارگذاری کرده اید را ببینید و درصورت لزوم ویرایش کنید.همچنین در بخش پروفایل کاربری می توانید اطلاعات خود را که هنگام ثبت نام وارد کرده اید ببینید. با انتخاب گزینه تنظیمات می توانید اطلاعات خود را اصلاح کنید و همچنین در صورت لزوم از سایت خارج شوید.

karbar

 

دسترسی سریع به راهنما :

 ثبت نام و ورود / ثبت عنوان جدید / ثبت نقد /  امکانات صفحه عنوان / منوی کاربر / جستجوی سریع / جستجوی پیشرفته