contactus 

contact us image

 

تماس با ما

 

 


 شما برای تماس با مدیران و گردانندگان سایت تاپ 10 می توانید با نشانی الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرید.

همکاران ما به سرعت درخواست شما را برررسی می کنند و پاسخ آن را ارسال می نمایند. همچنین در صورت لزوم با شماره ای که ذکر کرده اید با شما تماس می گیرند.

 

برای تماس با بخش های مختلف سایت ایران تاپ 10 می توانید به نشانی های الکترونیک ذیل تماس بگیرید:

 

Contact

واحد توسعه گروه ها  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

واحد برندینگ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

واحد تحقیقات بازار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

واحد تبلیغات این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 واحد شبکه های اجتماعی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 

Contact us1