تاپ 10 هنرمندان جهان

1.
Andrew Lincoln
گروه: بازیگر
 
4.4 (2)
2.
Meryl Streep
گروه: بازیگر
 
4.0 (1)
3.
Emily VanCamp
گروه: بازیگر
 
4.0 (1)
4.
Jon Bernthal
گروه: بازیگر
 
4.0 (1)
5.
Ian Somerhalder
گروه: بازیگر
 
4.0 (2)
6.
Stephen Amell
گروه: بازیگر
 
3.9 (2)
7.
Anne Hathaway
گروه: بازیگر
 
3.8 (1)
8.
Wentworth Miller
گروه: بازیگر
 
3.8 (1)
9.
Dominic Purcell
گروه: بازیگر
 
3.8 (1)
10.
Jeffrey DeMunn
گروه: بازیگر
 
3.8 (1)

تاپ 10 آثار جهان

1.
24
24
گروه: سریال
 
4.6 (3)
2.
The Walking Dead
گروه: سریال
 
4.3 (5)
3.
The Vampire Diaries
گروه: سریال
 
4.2 (2)
4.
Breaking Bad
گروه: سریال
 
4.0 (1)
5.
The Killing
گروه: سریال
 
4.0 (1)
6.
Game of Thrones
گروه: سریال
 
3.9 (3)
7.
Interstellar
گروه: فیلم
 
3.9 (1)
8.
Lost
گروه: سریال
 
3.9 (1)
9.
Spartacus
گروه: سریال
 
3.7 (1)
10.
Friends
گروه: سریال
 
3.7 (2)