تاپ 10 خواننده سایر ژانرها

3.
رضا یزدانی
4.
کاوه آفاق
 
3.4 (1)

تاپ 10 آهنگساز سایر ژانرها

تاپ 10 تنظیم کننده سایر ژانرها

1.
گروه پالت
 
3.8 (2)
2.
رضا تاجبخش
3.
دنگ شو
 
3.7 (2)
6.
کاوه آفاق
 
3.0 (1)
7.
گروه دارکوب

تاپ 10 ترانه سرای سایر ژانرها