تاپ 10 هنرمندان پاپ

1.
روزبه بمانی
2.
محسن چاوشی
گروه: آهنگساز
 
4.7 (1)
3.
مرتضی پاشایی
4.
مهدی یراحی
گروه: خواننده
 
4.3 (4)
5.
رضا صادقی

تاپ 10 آلبوم پاپ

1.
مثل مجسمه
 
4.0 (1)
3.
آینه قدی
 
3.8 (2)
4.
امیر بی گزند
5.
خداحافظ
 
3.6 (1)
8.
حاجیلیتو
 
3.4 (1)
9.
من و ما
 
3.3 (2)
10.
سی سالگی
 
3.2 (1)

تاپ 10 قطعه پاپ

1.
دزیره
 
4.3 (1)
2.
دوستم نداره
4.
خواب
 
4.0 (1)
5.
جز
 
4.0 (2)
6.
وصیت
 
3.9 (4)
7.
گل رز
 
3.5 (1)
9.
هنرمند
 
3.5 (2)
10.
همین یه بار