تاپ 10 هنرمندان سنتی

تاپ 10 آلبوم های سنتی

1.
وطن
 
3.8 (2)
2.
دوران عشق
 
3.6 (1)
4.
مسیحا
 
3.2 (2)
5.
فروغ
 
3.0 (1)

تاپ 10 قطعه های سنتی