تاپ 10 کشتی

1.
فيروز علي‌زاده
2.
علي اشكاني
گروه: فرنگی
 
4.3 (2)
4.
كميل قاسمي
گروه: آزاد
 
4.0 (1)
5.
حميد سوريان
گروه: فرنگی
 
4.0 (1)
7.
سامان طهماسبي
9.
حسن رنگرز
گروه: فرنگی
 
3.0 (1)
10.
اميد نوروزي
گروه: فرنگی
 
3.0 (1)

تاپ 10 والیبال

6.
سید محمد موسوی
گروه: سایر
 
3.7 (2)
7.
میلاد عبادی‌پور
8.
مهدی مهدوی
گروه: سایر
 
3.6 (2)
9.
فرهاد ظریف
گروه: لیبرو
 
3.6 (1)
10.
امیر غفور
گروه: سایر
 
3.6 (2)

تاپ 10 فوتبال