تاپ 10 کشتی

1.
فيروز علي‌زاده
2.
علي اشكاني
گروه: فرنگی
 
4.3 (2)
3.
حميد سوريان
گروه: فرنگی
 
4.0 (1)
4.
سامان طهماسبي
5.
حسن رنگرز
گروه: فرنگی
 
3.0 (1)

تاپ 10 والیبال

1.
فرهاد قائمی
گروه: سایر
 
4.0 (1)
2.
سعید معروف
گروه: سایر
 
4.0 (1)
3.
سید محمد موسوی
گروه: سایر
 
3.8 (1)
5.
میلاد عبادی‌پور
6.
مهدی مرندی
گروه: لیبرو
 
3.6 (1)
7.
فرهاد ظریف
گروه: لیبرو
 
3.6 (1)
8.
امیر غفور
گروه: سایر
 
3.6 (1)
9.
عادل غلامی
گروه: سایر
 
3.6 (1)
10.
آرمین تشکری
گروه: سایر
 
3.4 (1)

تاپ 10 فوتبال