سردار آزمون

 
3.7 (2)
861   1   0
 
نوشتن نقد
سردار آزمون
جنسیت
سوابق حضور در باشگاهها و تیمها
سپاهان اصفهان

نقدهای کاربران

2 نقد

5 ستاره
 
(0)
 
(2)
3 ستاره
 
(0)
2 ستاره
 
(0)
1 ستاره
 
(0)
امتیاز نهایی 
 
3.7
 
3.5  (2)
 
3.5  (2)
 
3.5  (2)
 
4.0  (2)
آیا دارای حساب کاربری هستید؟ یا عضو شوید‌
نمایش مفیدترین ها
امتیاز نهایی 
 
3.9
سرعت و چابکی 
 
4.0
کنترل توپ 
 
4.0
قدرت سرزنی 
 
4.0
مهارت در دریبل کردن 
 
4.0
شوت زنی 
 
4.0
زمان بندی در عمل 
 
3.0
بازیسازی 
 
4.0
این نقد مفید بود؟ 
امتیاز نهایی 
 
3.6
سرعت و چابکی 
 
4.0
کنترل توپ 
 
3.0
قدرت سرزنی 
 
3.0
مهارت در دریبل کردن 
 
4.0
شوت زنی 
 
3.0
زمان بندی در عمل 
 
4.0
بازیسازی 
 
4.0
این نقد مفید بود؟