جواد خیابانی

 
2.1 (3)
886   1   0
 
نوشتن نقد
جواد خیابانی
جنسیت

نقدهای کاربران

3 نقد

5 ستاره
 
(0)
4 ستاره
 
(0)
 
(2)
2 ستاره
 
(0)
 
(1)
آیا دارای حساب کاربری هستید؟ یا عضو شوید‌
نمایش مفیدترین ها
امتیاز نهایی 
 
2.7
دانش و تخصص حرفه ای 
 
3.0
نگارش زیبا و قدرت بازگویی رویداد 
 
3.0
همراه کردن مخاطب 
 
3.0
داشتن اطلاعات و توانایی ارزیابی اطلاعات 
 
2.0
صداقت 
 
3.0
خلاقیت 
 
2.0
این نقد مفید بود؟ 
امتیاز نهایی 
 
1.0
دانش و تخصص حرفه ای 
 
1.0
نگارش زیبا و قدرت بازگویی رویداد 
 
1.0
همراه کردن مخاطب 
 
1.0
داشتن اطلاعات و توانایی ارزیابی اطلاعات 
 
1.0
صداقت 
 
1.0
خلاقیت 
 
1.0
این نقد مفید بود؟ 
امتیاز نهایی 
 
2.7
دانش و تخصص حرفه ای 
 
3.0
نگارش زیبا و قدرت بازگویی رویداد 
 
2.0
همراه کردن مخاطب 
 
3.0
داشتن اطلاعات و توانایی ارزیابی اطلاعات 
 
2.0
صداقت 
 
3.0
خلاقیت 
 
3.0
این نقد مفید بود؟