تاپ 10 والیبالیست

1.
فرهاد قائمی
گروه: سایر
 
4.0 (2)
2.
سعید معروف
گروه: سایر
 
4.0 (2)
4.
عادل غلامی
گروه: سایر
 
3.7 (2)
5.
سید محمد موسوی
گروه: سایر
 
3.7 (2)
6.
میلاد عبادی‌پور
7.
مهدی مهدوی
گروه: سایر
 
3.6 (2)
8.
فرهاد ظریف
گروه: لیبرو
 
3.6 (1)
9.
امیر غفور
گروه: سایر
 
3.6 (2)
10.
مهدی مرندی
گروه: لیبرو
 
3.5 (2)

تاپ 10 تیم والیبال