مهدی مرندی

داغ
 
3.5 (2)
1094   0   0
 
نوشتن نقد
جنسیت
تیم و باشگاه کنونی

نقدهای کاربران

2 نقد

5 ستاره
 
(0)
 
(1)
 
(1)
2 ستاره
 
(0)
1 ستاره
 
(0)
امتیاز نهایی 
 
3.5
 
4.0  (2)
 
3.5  (2)
آیا دارای حساب کاربری هستید؟ یا عضو شوید‌
نمایش مفیدترین ها
امتیاز نهایی 
 
3.4
دریافت سرویس 
 
3.0
توپگیری 
 
4.0
ارسال پاس 
 
3.0
سرعت و استقامت 
 
3.0
شخصیت و روحیه کار تیمی 
 
4.0
این نقد مفید بود؟ 
امتیاز نهایی 
 
3.6
دریافت سرویس 
 
3.0
توپگیری 
 
4.0
ارسال پاس 
 
4.0
سرعت و استقامت 
 
3.0
شخصیت و روحیه کار تیمی 
 
4.0
این نقد مفید بود؟