کاله مازندران

کاله مازندران

 
2.0 (1)
773   0   1
 
نوشتن نقد
شهر
آمل
کشور
ایران

نقدهای کاربران

1 نقد

5 ستاره
 
(0)
4 ستاره
 
(0)
3 ستاره
 
(0)
 
(1)
1 ستاره
 
(0)
امتیاز نهایی 
 
2.0
 
2.0  (1)
 
2.0  (1)
آیا دارای حساب کاربری هستید؟ یا عضو شوید‌
نمایش مفیدترین ها
امتیاز نهایی 
 
2.0
عملکرد گروهی 
 
2.0
ساختار تیمی 
 
2.0
انگیزش تیمی 
 
2.0
دور بودن از حواشی 
 
2.0
این نقد مفید بود؟